Åbning på Sønderho Mølle

Dansk Mølledag 2018 bliver officielt åbnet på Sønderho Mølle på Fanø søndag den 17. juni kl. 14.
 

25 år med Dansk Mølledag

Mere end 100 gamle vand- og vindmøller åbner dørene for publikum søndag den 17. juni 2018.
Ideen med en national mølledag i Danmark blev født tilbage i 1993, og har siden været et fast holdepunkt den 3. søndag i juni hvert år.

Baggrunden for en national mølledag har, fra starten været at sætte fokus på møllerne og historien bag. Når man kører igennem det danske landskab, kan man være heldig at se en gammel vindmølle på toppen af en bakke, eller en vandmølle dybt begravet i et idyllisk område i bunden af en skov eller i en ådal. Det er typisk bygninger, der er aflåst, eller som ikke lige er åbne på det tidspunkt, man kommer forbi. Det er selvfølgelig fordi bygningerne ikke har nogen funktion i dag, men der ligger jo en dybere historie bag bygningerne. Det er netop dén historie, der gerne skulle fortælles på Dansk Mølledag. Samtidigt kan man få bygningen at se indefra, og få muligheden for at få indsigt i den teknik, der har været en del af den udvikling, som vores samfund har været igennem.

Møllerne er jo en del af vores kulturarv, og der er heldigvis i dag en lang række private møllelaug, der sørger for, at de få møller, der er tilbage, stadig vedligeholdes og fungerer. Dette gøres bl.a. med stor velvillighed fra en del af de store danske fonde.

Det er Dansk Møllerforening, der står bag den overordnede planlægning af Dansk Mølledag, mens det er museerne og de lokale møllelaug, der selv står for de mange aktiviteter, som foregår på de enkelte møller rundt om i landet.

På Dansk Mølledag 2018, vil der være specielt fokus på børn og unge. ”Det er vigtigt, at de kender historien bag vores møller, så de i fremtiden kan bringe den videre til de næste generationer. Og håbet er, at nogle måske kan få interesse i, at gøre en mere aktiv indsats for de danske møller” udtaler Susanne Jervelund, formand for Dansk Møllerforening.

I anledningen af 25-års dagen for Dansk Mølledag, udgives der i samarbejde med Egmont, et ekstranummer af Anders And Bladet med et mølletema. Dette blad kan man erhverve sig, hvis man besøger en af de mange møller, der har åbent på Dansk Mølledag.


I år deltager 106 vand- og vindmøller. Bag mange af disse møller er der et møllelaug, der står for den daglige vedligeholdelse, og som sætter en ære i at vise møllen frem, og fortælle de historier, der er om netop deres mølle. Se mere på www.danskmolledag.dk


I år afholdes den officielle åbning af Dansk Mølledag på Sønderho Mølle på Fanø, kl. 14. Efter talerne vil der være en række aktiviteter som folkedans og musik.


Dansk Mølledag 2018 gennemføres med støtte fra Augustinusfonden, Brebølfonden, Møllerens Fond og Fabrikant Mads Clausens Fond.
 

Download pressemeddelelse

 

Dansk Mølledag 2018 gennemføres med støtte fra:

 
 


 
 
Dansk Mølledag v/Dansk Møllerforening www.danskmoellerforening.dk